GUS-OS Suite: ERP-virksomhedsløsning

ERP-løsninger for procesindustrien og logistik

GUS-OS Suite

GUS-OS Suite er udviklet til kvalitetsorienterede processer. Denne ERP-virksomhedsløsning er bygget på 35 års erfaring.

Kvalitetsstandard

De virksomheder, som vi har udviklet vores løsninger for, er underlagt højeste kvalitetskrav. Disse krav svarer til vores høje kvalitetsstandarder, som afspejles i QM- manualen, i ISO-certificeringen og i forskellige leverandøraudits.

Leverandøraudits

Vores kunder og interessenter henholdsvis beordrede auditorer bedømmer og vurderer vores organisatoriske og i givet fald også tekniske performance.

Drag fordel af vores brancheerfaring

Farmaceutisk industri

Krævet ligeligt af farmaceutiske producenter, grossister og importører: transparente og effektive procesforløb, høj produkt-/ proceskvalitet – GUS-OS Suite gør det muligt.

MedTek

At lancere medicinske produkter – hurtigt og sikkert. At reagerer fleksibelt på markedskrav – GUS-Suite gør det muligt.

Kemi

Fremstilling og handel med kemiske produkter for slutbrugere. Effektivt og fleksibelt – med omkostningerne og overholdelse af alle regler i fokus. GUS-OS Suite gør det muligt.

Kosmetik

Hurtig, fleksibel og på højt kvalitetsniveau udvikle, producere og pakke kosmetik, samt leve op til diverse salgskanaler – GUS-OS Suite gør det muligt.

Fødevarer

Lede virksomheden baseret på markedets efterspørgsler og levere hurtigt nye produkter. Med effektive og fleksible forløb, omkostningsoptimeret – GUS-OS Suite gør det muligt.

Logistik

Konsekvent tilpasning af kontraktlogistik til individuelle kundebehov. Fleksibel og effektiv. Med en pulje af dokumenterede logistikprocesser – GUS-OS Suite gør det muligt.

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons