ERP Solution GUS-OS Suite

ERP-system med vision

GUS-OS Suite

GUS-OS Suite er udviklet til kvalitetsorienterede processer. Denne ERP-virksomhedsløsning er bygget på 35 års erfaring.
Mere end 200 virksomheder indenfor procesindustrien – farmaceutisk industri, bioteknologi, kemi, kosmetik, nærings- og nydelsesmiddel såvel som logistik benytter allerede GUS-OS Suite for deres kvalitetsprocesser.

Korte udviklingsperioder, flertrins fremstillingsprocesser, restriktive lovkrav, strenge certificeringskrav, såvel som høje krav til kvalitetsmanagement og miljøhensyn – alt det stiller virksomheder i procesindustrien og deres IT-systemer overfor store udfordringer – ikke mindst fordi lovbestemte og branchespecifikke regler og præmisser er forskellige fra land til land og oftest bliver ændret.

Med GUS-OS Suite tilbyder vi et løsningssystem, som kan sammensættes individuelt og er specielt designet for procesindustrien og kontraktlogistikken. Med et fuldt integreret Workflow Management System kan virksomheden håndtere og styre komplekse processer konsekvent, men samtidig fleksibelt.

Dertil stiller GUS-OS Suite allerede 1.000 forud konfigurerede processer og delprocesser til rådighed, som man kan sammensætte til et helt forløb – og dét helt uden at man skal kunne programmere. En individuel tilpaslig brugeroverflade garanterer korte indarbejdelsesfaser – da brugerne selv kan sammensætte en individuel skærmvisning samt dashboards. Derudover giver regicentre en visuel beslutningshjælp.

Klar til den Digitale Transformation

Med GUS-OS Digital Hub, er det muligt at integrere eksterne data og processer fra kunder og leverandører verden over.

Feature Pack 6.1 er landet!

Feature Pack 6.1 giver nye perspektiver for den digitale fremtid. Mere end 100 branchefunktioner og forbedrende GUS-OS Suite moduler som f.eks. batch-omkostningskalkulationer og Audit Trail venter på dig.

Fuldt integrerede serviceområder

Enter­prise Resource Planning (ERP)

Enterprise Resourece Planning er grundstenen i GUS-OS Suite. Alle økonomiske kerneprocesser fra indkøb til produktion, frem til salget og distributionen bliver styret og synkroniseret herved.

Dertil stilles følgende funktionsområder til rådighed:

 • vedligeholdelse af stamdata
 • materialestyring / disposition
 • indkøb
 • produktion / fremstilling
 • salg
 • kvalitetskontrol
 • lagerstyring
 • vedligeholdelse og service
 • beholder- og containerhåndtering
 • beregninger
 • Workflow Management

Sammen med Customer Relationship Management, Quality Management, Finance og Controlling, Business Intelligence og Document Management, er praktisk taget alle opgaver og proceskrav langs forsyningskæden i virksomheden aktivt støttet og taget op.

Customer Relationship Management (CRM)

GUS-OS Suite understøtter processer i salg og Customer Relationship Management (CRM) med branchetypiske forretningsprocesser som batch booking, ordremanagement eller organisationsstrukturer. Derved styres salgsprocesserne også på tværs af afdelinger og dermed transparent:

 • kundedataadministration, inklusive organisationsstrukturer
 • kontraktstyring
 • ordrestyring
 • årsplanlægning
 • kampagneplanlægning
 • prognoser
 • markedsføring
 • opkaldsstyring
 • lagerreservation
 • før- og efterkalkulationer
 • Sales Controlling
 • salgsstatistikker
 • turplanlægning
 • rejseudgifter / besøgsrapporter

Fra salgsplanlægning til operativ ordreregistrering og reservation af beholdninger på batch-niveau styrer GUS-OS Suite ved hjælp af det fuldt integrerede Workflow Management hele salgsprocessen, både hvad angår materiale og værdi.

Økonomi

GUS-OS Suite understøtter din bogføring og Controlling via værdiorienteret arbejde.
Opgaverne i overblik:

 • regnskab
 • investeringsbogføring
 • tildeling / forordninger
 • budgetplanlægning
 • likviditetsplanlægning
 • rykkerprocedure
 • omkostningsregnskab
 • dækningsbidragsanalyse
 • tilbudsberegning
 • før- og efterkalkulationer
 • rapportering
 • Key Performance analyser
 • ad-hoc-forespørgsler

Ved integrationen af alle funktionsområder i GUS-OS Suite kan du til enhver tid få adgang til forretningstransaktioner (indkøbsordrer, produktionsordrer, lagerstatus mv.).

Business Intelligence (BI)

GUS-OS Business Intelligence muliggør sammenligning, analyse og præsentation af operative virksomhedsdata fra GUS-OS Suite og andre eksterne kilder. På denne måde kan man få indsigt i de aktuelle begivenheder, der er nyttige til en vel overvejet beslutningstagning på strategisk og operationelt niveau. GUS-OS Business Intelligence understøtter hele processen fra dataforsyning til dataforberedelse frem til managementrapportering ved:

 • Business Intelligence
 • foruddefinerede Data Warehouse med flere Data Marts
 • i GUS-OS Suite-Standard for illustration af de væsentlige områder i jeres virksomhed
 • et integreret ETL-værktøj til at hente, transformere, lade – for at kunne konstruere data igennem en komfortabel og workflow-styret proces
 • evaluering af individuelle præstationsfaktorer i virksomheden
 • en uafhængig kontrolproces, der ifølge en frit defineret tidsplan giver dine medarbejdere opdaterede data
 • integreret Management Reporting med foruddefinerede rapporter og cockpits til det medfølgende Data Warehouse, som du også kan bruge mens du er ud af huset

Supply Chain Management (SCM)

Med GUS-OS Suite styrer du hele værdiskabelsesprocessen – fra indkøb til produktionen til salg og logistik. Derved bliver der i alle opgaver taget hensyn til de branchetypiske særheder af procesindustrien:

 • afsætningsplanlægning
 • materialeplanlægning
 • kapacitetsplanlægning
 • produktionsplanlægning og -kontrol
 • planlægning af indkøb
 • evaluering af leverandører
 • delordrer / -hentning
 • bygningsmanagment
 • lagerstyring
 • inventarstyring
 • intern logistik
 • batch- / serienummermanagement
 • batch-oprindelse- og anvendelsesbevis
 • oplagringsstrategier
 • plukning
 • turplanlægning

Det fuldt integrerede Workflow Management system giver dig mulighed for at designe alle forretningsprocesser effektivt og fleksibelt på samme tid – fra varekvittering til vareudstedelse, fra planlægning til implementering.

Kvalitetsmanagement

GUS-OS Suite sørger for en batch- og artikelrelateret kvalitetskontrol ved alle relevante punkter i forretningsprocessen. Herved bliver processerne i laboratoriet forbundet på alle niveauer med værdiskabelsesprocessen. Den integrerede dokumentstyring sikrer, at certifikater og udgivelsesformer er knyttet til varerne. Dette sikrer en fuldstændig dokumentation af kvalitetsprocesser i hele din virksomhed:

 • inspektion
 • inspektionsadministration
 • testudstyrsadministration
 • kontrol af varemodtagelse og forsendelse
 • In-Process-Control
 • frigivelser/ lanceringer
 • tilbagekaldelser
 • beregning af holdbarhedsdato/ udløbsdato
 • stabilitets-/ holdbarhedstests
 • reklamationsbehandling
 • retuvarehåndtering
 • produktkvalitetsgennemgang
 • print af certifikater/ dokumentstyring
 • Audit Trail

GUS-OS Suite er optimeret til kvalitetsprocesser i procesindustrien. Derfor er der mulighed for at dokumentere og gemme standardoperationsprocedurer på alle relevante menupunkter. Dette betyder, at væsentlige krav til overholdelse af lovgivningen allerede er opfyldt i systemet.

Controlling

GUS-OS Suite indeholder en række statistiske analyse- og opsummeringsværktøjer som administrationsoplysninger. Dataintegrationen med praktisk taget alle forretningsenheder gør det muligt at få direkte adgang til driftsdataene og dermed altid have en ajourført oversigt over situationen, for eksempel til:

 • evalueringsprocedurer
 • beregning af dækningsbidraget (ifølge HGB, StGB, IFS, US GAAP)
 • analyse af marginale omkostninger
 • batch-optimeringsmetoder
 • nøgleindikatorer
 • Management-information

Sammenfatning og præsentation i regicentre og dashboards samt signaleringsfunktioner til visualiseringen giver et hurtigt overblik over den nuværende virksomhedssituation. Brugervenlige værktøjer til at designe dine egne rapporter og evalueringer giver fleksibilitet.

Dokumentmanagement inklusiv arkivering

Med GUS-OS Suite kan du oprette, se, styre og arkivere dokumenter fra praktisk set alle anvendelsesområder. Derved bliver forretningsdokumenter og billeder ledsaget langs forretningsprocesserne. De er således altid tilgængelige, når det er nødvendigt. Dette er garanteret af:

 • anvendelsesintegreret dokumenthåndtering
 • Workflow-baseret dokumentkontrol
 • automatisk arkivering
 • GMP (Good Manufacturing Practice)
 • kompatibel dokumentation og styring
 • lagring af data iflg. gældende principper for dataadgang og verifikation af digitale dokumenter
 • mangfoldige søgnings-/ filtreringsmuligheder
 • kontekstspecifik repræsentation i splitskærmen
 • behandling af forskellige filformater

Dokumenter, der er arkiveret én gang, kan blive søgt efter via filformatet eller via formelle oplysninger (f.eks. dato eller rolle for arkivering), eller fra en defineret arkivstruktur (f.eks. leverandør eller kundemappe).

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons